Wilt ghy goede Fungi plucken,
Die u niet in't graf doen drucken:
Acht dees lessen wel bedacht,
Pluckt gheen Fungi oyt by nacht.
Kiest met voordacht en goey sinnen
Wit en vaste stof van binnen,
Versch van reuck, oft rensch van geur,
Is den alderbesten keur.
Holle stelen, vlacke hoyen
Wilt die als de pest verfoyen;
Duf van reuck, en swaer van stanck:
Eet noyt Fungi door bedwanck.
Fungi die haer wit verliesen
Salmen noyt voor goet verkiesen:
Geile plecken, saeght van stof
Hebben by gheen goede lof.
Los van steel als holle buysen
Moeten met de quaey verhuysen,
Swart van plues, oft stinckend' mergh,
Noyt soo quaede, noyt soo ergh.
Grauwe tickels, maeye steecken,
Soeckt aen grachten noch aen beken:
Soeckt de best' in't open veldt,
Dit is voor een les ghestelt.
Pluckt goey onder d'Eycke-boomen;
Hoewel daer sijn quaey te schroomen,
Over al is goet en quaet,
Mijdt wat u ghesontheydt schaet.


F van Sterbeeck 1675

Kinderen der Duisternis, 2002, foto
Niet zwammen, 2002, foto